Vliv ukrajinštiny na přijímání češtiny jako druhého jazyka

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Máte ve škole žáky z Ukrajiny? Zapojují se do výuky nebo budou plně zapojení od září 2022? Osvojují si postupně Český jazyk? Pro učitele češtiny, ale i dalších předmětů připravila Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, workshop zaměřený na interference mezi češtinou a ukrajinštinou – Vliv ukrajinštiny na přijímání češtiny jako druhého jazyka.

Kdy: úterý 31. května 2022, 16:00 – 18:00 hodin
Kde: učebna SC 135, budova SC Pedagogické fakulty OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava
Pro koho: učitelé českého jazyka, ale i další učitelé

Při osvojování jakéhokoli cizího jazyka student přirozeně podléhá vlivu své mateřštiny. Hovoříme o tzv. interferenci či jazykovém transferu, kdy jsou prvky jednoho jazyka přenášeny do jazyka jiného. Tato interference může nabývat rozličného rozsahu a může s sebou přinášet jak četná rizika, tak i nesporné výhody. Důležitý faktor v tomto směru představuje vzdálenost výchozího a cílového jazyka – např. mluvčí slovanského původu si češtinu osvojuje podstatně rychleji než student pocházející ze vzdálenějšího jazykového areálu. Stane-li se jeho průvodcem poučený a připravený učitel, bývá právě podobnost jazykových prostředků mateřštiny (ukrajinštiny) a cílového jazyka (češtiny) cestou k úspěchu.

Workshop povede Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D., jejíž obor je česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem.

Cíle: upozornit na interference mezi češtinou a ukrajinštinou, a to ve všech jazykových rovinách.

Workshop Vám nabízíme zdarma.

Pro případ, že není možné přijet osobně, nabízíme také možnost zúčastnit se workshopu online. Link k připojení zašleme na e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři v úterý 31. května 2022 dopoledne. Přihlašujte se prosím nejpozději do 30. května 2022.

Registrace

Kontakt pro dotazy:

Ing. Veronika Cabala
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2022