Komparativní popis české, slovenské a polské výslovnosti

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Přednáška a křest oceňované knihy

„Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny)“


Úterý 25. dubna 2023 od 14.15 hod.
Budova PdF OU, ul. Fráni Šrámka 3, učebna SB 205

Česko-slovensko-polský kolektiv přednášejících a zároveň spoluautorů uvedené publikace nabídne hlubší vhled do výslovnostní problematiky tří západoslovanských jazyků. Představí nejen mnohdy překvapivá zjištění, která vyplynula ze srovnání pravidel jejich standardizované výslovnosti, ale i obtíže, s nimiž se autoři museli při psaní knihy vypořádat.

Oficiálně bude pokřtěna monografie, jež vznikla v rámci projektu podpořeného Mezinárodním visegradským fondem, je dostupná na internetu ve čtyřech jazykových verzích a prezentuje komparativní popis zvukové podoby češtiny, slovenštiny a polštiny, který v tomto rozsahu doposud nebyl zpracován.

Přednášející:

  • dr. Pavlína Kuldanová, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
  • dr. Milena Hebal-Jezierska, Institut západní a jižní slavistiky Varšavské univerzity
  • dr. Patrik Petráš, Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře

Akci pořádají:

  • Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
  • Jazykovědné sdružení ČR, pobočka Ostrava

Leták


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2023