Pozvánka na přednášku Płavastá kráva ryčý na kameňistéj Ďíłovéj cesťe (o zvláštnostech nářeční slovotvorby)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.,

z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně

na téma

Płavastá kráva ryčý na kameňistéj Ďíłovéj cesťe
(o zvláštnostech nářeční slovotvorby).


V závěru přednášky bude představena nová publikace dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český, v. v. i., Život ve slovech, slova v životě.

Přednáška se koná ve středu 5. prosince 2018 od 10:50 hod. v učebně G 403 budovy G Ostravské univerzity (ul. Mlýnská).


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2018