Ze života katedry

Doc. Radomil Novák o posledním románu Milana Kundery v Journal of Europian Studies

„Číst Kunderovy romány je pro zasvěcené čtenáře podobný zážitek jako poslouchat polyfonní skladby těch největších hudebních mistrů.“

Výprava za nářečími a na Velkou Moravu

Že to zní podivně? Ale vůbec ne! Obě témata totiž nabídlo ke zhlédnutí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které jsme 18. dubna navštívili.

Podnětné setkání studentů bohemistky a jejich pedagogů

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou je už řadu let zapojena do projektu AKTION, jehož stěžejním cílem je podpora spolupráce mezi rakouskými a českými vědeckými a vzdělávacími institucemi. Pedagogové z Vídeňské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity pro své studenty každoročně připravují pobyty na jednom ze zapojených pracovišť.

Mimořádná přednáška profesorky Svatavy Urbanové „S holokaustem za zády“

Literárněvědná společnost, jejímž posláním je popularizovat nejnovější vědecké poznatky pro širokou odbornou a školní veřejnost, nedávno zřídila svou pobočku v Ostravě, a to na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.