Ze života katedry

Mimořádná přednáška profesorky Svatavy Urbanové „S holokaustem za zády“

Literárněvědná společnost, jejímž posláním je popularizovat nejnovější vědecké poznatky pro širokou odbornou a školní veřejnost, nedávno zřídila svou pobočku v Ostravě, a to na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Podnětné setkání studentů bohemistky a jejich pedagogů

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou je už řadu let zapojena do projektu AKTION, jehož stěžejním cílem je podpora spolupráce mezi rakouskými a českými vědeckými a vzdělávacími institucemi. Pedagogové z Vídeňské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity pro své studenty každoročně připravují pobyty na jednom ze zapojených pracovišť.