Studentská odborná konference 2022 na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zve učitele i studenty na odborné setkání, na kterém vybraní studenti představí témata a výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Setkání se uskuteční 26. dubna. 2022 od 14.00 do 16.00 prezenční formou v učebně SB 205 (budova SB), nebo online formou na odkazu https://cesnet.zoom.us/j/98958647179.

PROGRAM
1. Monika Kurletová
Anglicismy na sociálních sítích
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
2. Klára Janková
Obrázkové knihy nakladatelství Labyrint v recepci předčtenářů
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.
3. Bc. Karolína Šeflová
Islandské pohádky a pověsti v českém kulturním a vzdělávacím kontextu
Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
4. Bc. Marie Konečná
Podoby angažované poezie ve 20. a 21. století a možnosti jejího didaktického využití
Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
5. Blanka Frendlová
Možnosti distančního vzdělávání v prvostupňové edukaci se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (kombinované studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
6. Mgr. Ida Kulhánková
Rozvoj komunikativní jazykové kompetence v češtině jako druhém jazyce
Studijní obor: Didaktika českého jazyka a literatury (kombinované studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2022