Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, Kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace PdF OU a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava, pořádají k Mezinárodnímu dni dětské knihy dne 7. dubna 2022 v 15:50 hod. online formou literární besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Beseda bude zaměřena zejména na její tvorbu pro čtenáře staršího školního věku. Je určena studentům se zájmem o současnou českou literaturu pro děti a mládež, ale také širší akademické obci.

SRDEČNĚ ZVEME!

Odkaz na Zoom Meeting: https://cesnet.zoom.us/j/93442051212

„Ivona Březinová (1964) patří k nejvýraznějším tvářím porevoluční české literatury pro děti a mládež. Její dílo zahrnuje víc než stovku titulů. Upoutává pozornost citlivostí ke společensky podstatným tématům, která se dotýkají i života dětí. K atraktivitě její tvorby přispívá čtivý styl, přístupný široké čtenářské obci, pestrost témat a žánrových forem. Snahou autorky je nabídnout dětem knihu jako dobrého společníka i pomocníka. Ivona Březinová významně spoluutváří domácí kulturní prostor: nejen psaním, ale i dalšími svými aktivitami podporuje chuť psát u mladší generace, včetně dětí (např. založením Literární ceny Ivony Březinové).“


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 04. 2022