Současné české drama jako literární dílo

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, Kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace s dětmi a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava zvou na přednášku a následnou diskuzí pod názvem Současné české drama jako literární dílo.

Přednáška se uskuteční 25. dubna 2024 v 10.50posluchárně SB 205, v budově Pedagogické fakulty OU v Ostravě, Fráni Šrámka 3.

Přednáška „Současné české drama jako literární dílo“ se odvíjí od otázky, zda je přípustné popisovat, analyzovat a vykládat současné divadelní hry jako literární díla, ačkoli jsou předurčeny k inscenování na jevišti. Představíme si dosavadní teoretická pojetí dramatických textů a vysvětlíme, že drama nemusí být jen projektem divadelní inscenace, rozhlasové hry nebo filmu, ale že často má i svou vlastní uměleckou hodnotu. Skutečnost, že vydávání dramatických textů jako součást promyšlené nakladatelské strategie je v našem prostředí spíše výjimečné, doložíme přehledem starších i současných knižních edic. Na konkrétních příkladech současných dramatických textů Davida Drábka a Petra Zelenky objasníme hlavní specifika jejich knižního, divadelního, rozhlasového a filmového zpracování, přičemž ukážeme, že knižní publikování dramatických textů má svůj smysl i v éře internetu a nových médií.

Doc. Mgr. David Kroča, Ph.D., působí jako vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Doktorské studium a habilitační řízení v oboru česká literatura absolvoval na Filozofické fakultě MU. Zabývá se teorií literatury, zejména teorií dramatu, genologií a interpretací. Uvedené oblasti literární vědy se odrážejí i v jeho publikacích, mj. v monografiích Poetika dramat a básní Josefa Topola (2005) a Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století (2019). Spolupracoval na řadě kolektivních publikací Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, mezi něž patří Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945‒2000 (2002), Dějiny české literatury 1945‒1989 III (2008), Performativita válek a konfliktů (2016), Text a divadlo (2019) aj.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 04. 2024