Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci DIDAKTICKÉ IMPULSY 2

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo Organizační výbor mezinárodní vědecké konference Didaktické impulsy 2 (DIDAI 2) pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dne 5. října 2019 zve na další (v pořadí druhé) odborné setkání didaktického zaměření zejména doktorandy bohemistických a literárních oborů, studenty nejvyšších ročníků kombinací s češtinou i příbuzných oborů, pedagogy spřízněných pracovišť, učitele základních i středních škol a další aktivní zájemce z domova i zahraničí.


Čas a místo konání:

 • sobota 5. října 2019 od 10 do 16 hod. (s prezentací účastníků od 9.30 hod.)
 • katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, budova SA - Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Jednací jazyky:

 • čeština, slovenština, polština

Možné zaměření příspěvků:

 • didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského,
 • výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR,
 • didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury),
 • metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury),
 • literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí),
 • čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod.

Maximální délka vystoupení:

 • 10 až 12 minut

Podmínka konferenčního vystoupení:

 • elektronická powerpointová prezentace v předepsané šabloně (všem přihlášeným bude odeslána 16. září),
 • maximální rozsah: 10 snímků (včetně společné úvodní stránky),
 • vystupující účastníci konference odešlou příslušnou prezentaci nejpozději 3 dny předem, tj. do 2. října 2019, na adresu: ,
 • všechny powerpointové prezentace budou po skončení konference zveřejněny na webových stránkách KCD (namísto vydání sborníku), jejich předáním souhlasí účastník konference s tímto postupem.

Registrace na konferenci:

 • registrovat se je možné ihned, nejpozději do 2. září 2019,
 • registrace probíhá prostřednictvím on-line formuláře,
 • návratku s názvem příspěvku a stručným abstraktem zašlete do 2. září 2019 na adresu: .

Účastnický poplatek:

 • ve výši 250 Kč,
 • pokyny k platbě budou zaslány e-mailem po provedení registrace,
 • úhradu proveďte bankovním převodem nejpozději do 13. září 2019,
 • při platbě nezapomeňte uvést specifický symbol, který je při registraci účastníkům jednotlivě generován,
 • zahraniční účastníci mohou uhradit poplatek v korunách v hotovosti při prezenci v den zahájení konference, aby nemuseli řešit bankovní poplatky při přeshraničních platbách,
 • v případě potřeby účetního dokladu napište tento požadavek na adresu: , doklad bude předán u prezence,
 • při platbě v hotovosti při prezenci v den konference vystavujeme pokladní potvrzení automaticky,
 • poplatek hradí všichni přihlášení, tedy i účastníci bez příspěvku.

Údaje pro platbu:

Banka:Česká národní banka Ostrava
Nádražní 4, 701 01 Ostrava 1
Číslo bankovního účtu:931761
Směrový kód banky: 0710
Měna: CZK
SWIFT kód banky:CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Variabilní symbol: 454221
Specifický symbol: číslo bude zasláno po registraci

Důležité termíny:

2. září 2019:on-line registrace na konferenci, návratka + abstrakt příspěvku (na adresu )
13. září 2019:zaplacení konferenčního poplatku
16. září 2019:všem přihlášeným bude rozeslán cirkulář ke konferenci (vč. programu) + šablona powerpointové prezentace
2. října 2019:odeslání powerpointové prezentace (na adresu )
5. října 2019:konference

Organizační tým:

Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D. (vedoucí organizačního týmu)kontakt:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.kontakt:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.kontakt:
doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.kontakt:

Těšíme se na brzkou odpověď a setkání v Ostravě!

Za organizační tým
Kamila Sekerová


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 06. 2019