Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky > Ze života katedry > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Obnovení tradice studentských konferencí na Katedře speciální pedagogiky PdF OU

Dne 3. května 2023 se pod záštitou Katedry speciální pedagogiky PdF OU díky PaeDr. Renatě Kovářové, Ph.D. obnovila tradice studentské konference, která nesla nový název SPECIENCE I. První konference se uskutečnila již v roce 2012, poté byla však tradice vinou covidu přerušena.

Setkání členů katedry speciální pedagogiky s partnery spolupracujících organizací

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, připravila pro své partnery z řad spolupracujících organizací informační setkání, jehož cílem bylo představení akcí připravovaných katedrou pro následující období a dojednání podmínek studentských náslechových, průběžných i souvislých praxí.

Prevence rizikového chování ve školské praxi

V pondělí 20. března 2023 se pro studenty katedry speciální pedagogiky uskutečnil tematický seminář, jehož obsah byl zaměřen na možnosti realizace prevence rizikového chování ve školské praxi.

I hlas Pedagogické fakulty OU vstupuje do věcí školské vzdělávací politiky

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je jedním z národních klíčových dokumentů, jehož obsahem se ČR vůči Evropské unii zavázala modernizovat svůj vzdělávací systém v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Zprávy ze Štrasburku

Na půdě Rady Evropy, v budově Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, se ve dnech 25.–26. října 2022 jednalo ve věci inkluze ve vzdělávání, nerovného přístupu a diskriminujícího zacházení se zástupci z marginalizovaných skupin obyvatelstva v zemích EU.

Ohlédnutí se za Adaptačním dnem katedry speciální pedagogiky

Na akci pořádanou v rámci projektu „Jsme Ostravská“, pozvaly naše studenty tutorky prvních ročníků Mgr. Helena Chlebcová s Mgr. Veronikou Vavruškovou, a tak nebylo překvapením, že se Adaptačního dne na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zúčastnili v hojném počtu studenti prvních ročníků obou forem bakalářského i navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky.

Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava

Inkluze osob se speciálními vzdělávacími potřebami se stala nedílnou součástí nejen strategie ve vzdělávání, ale je dlouhodobým jak celorepublikovým, tak i celoevropským záměrem. Inkluze osob s postižením do společnosti je významným ukazatelem její vyspělosti.

Biblioterapie pro mateřskou školu

Dokladem úspěšné pregraduální přípravy je připravenost studentů na uplatnění v praxi. V rámci třetí role univerzity vytvořily studentky Mgr. Bambulová a Mgr. Boučková workshop Biblioterapie – Júlinova cesta, který nabízí web Univerzita pro školy mateřským školám a 1. stupňům základních škol jako inovativní způsob seznámení cílové skupiny s inkluzí.

Kurz bazální stimulace

Práce speciálního pedagoga klade vysoké požadavky nejen na teoretické oborové poznatky, ale zejména na znalosti a dovednosti v oblasti metod práce s velmi širokou a variabilní základnou jedinců.

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu…

V sobotu 2. dubna 2022 se členové Katedry speciální pedagogiky společně sešli s účastníky celoživotního vzdělávání.

Studenti Speciální pedagogiky na přednášce v psychiatrickém oddělení FNO

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty alias speciální pedagog ve zdravotnictví.

Online setkání s Prešovskou univerzitou – etopedické zaměření

Na základě mezioborové spolupráce s univerzitou v Prešove měli studenti jedinečnou možnost se vzájemně setkat ve vytvořeném online prostředí.

O speciální pedagogice a o studiu na Katedře speciální pedagogiky optikou naší absolventky

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová vystudovala sociální patologii, sociální pedagogiku, následně speciální pedagogiku. Ve svých závěrečných pracích se věnovala tématům analýzy vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditami, rozvojem klíčových kompetencí žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školy.

Pracovní povinnost očima studentky speciální pedagogiky

Na základě krizového zákona č. 240/2000 Sb. byli v době šíření nemoci Covid-19 studenti vybraných oborů povoláni k vykonávání pracovní povinnosti. Mezi tyto obory patřil i  obor Speciální pedagogika jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studiu. Pracovní povinnost se sice netýkala plošně všech studentů, nicméně někteří k ní byli vyzváni. Realizace pracovní povinnosti přinesla studentům mnoho zkušeností z praxe, což dokazuje také pohled studentky speciální pedagogiky Kateřiny Hudečkové.

II. slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium

Dne 1. října 2021 proběhlo již v pořadí druhé slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium k aktuálním otázkám současného školství.

Katedra speciální pedagogiky nabízí zájemcům rozdílové studium speciální pedagogiky

Studium je určeno studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.

SNOEZELEN-MSE a jeho současné trendy

IV. mezinárodní konference ISNA-MSE v Ostravě

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub