Aktuality

Zprávy ze Štrasburku

Na půdě Rady Evropy, v budově Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, se ve dnech 25.–26. října 2022 jednalo ve věci inkluze ve vzdělávání, nerovného přístupu a diskriminujícího zacházení se zástupci z marginalizovaných skupin obyvatelstva v zemích EU.

Ohlédnutí se za Adaptačním dnem katedry speciální pedagogiky

Na akci pořádanou v rámci projektu „Jsme Ostravská“, pozvaly naše studenty tutorky prvních ročníků Mgr. Helena Chlebcová s Mgr. Veronikou Vavruškovou, a tak nebylo překvapením, že se Adaptačního dne na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zúčastnili v hojném počtu studenti prvních ročníků obou forem bakalářského i navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky.