II. slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium

Dne 1. října 2021 proběhlo již v pořadí druhé slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium k aktuálním otázkám současného školství s názvem Kritické pohledy nejen k frekventovaným otázkám školské praxe a jejich kontext (školní) inkluze v prostředí výchovy a vzdělávání. Sympozium bylo pořádáno katedrami speciální pedagogiky Prešovské univerzity v Prešově (SR) a Ostravské univerzity (ČR) a mělo souvislost s výstupy projektových záměrů „Evaluace behaviorálních intervencí v edukaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami“ (SR, PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D, BCBA) a „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ (ČR, doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).


Leták


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 10. 2021