Setkání členů katedry speciální pedagogiky s partnery spolupracujících organizací

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, připravila pro své partnery z řad spolupracujících organizací informační setkání, jehož cílem bylo představení akcí připravovaných katedrou pro následující období a dojednání podmínek studentských náslechových, průběžných i souvislých praxí. Součástí jednání, které zorganizovala dr Ing. Eva Nyklová s vedoucím katedry doc. PhDr. et PhDr. Martinem Kalejou, Ph.D., byla také nabídla workshopů pro pedagogické pracovníky a přehled aktivit chystaných pro žáky partnerských škol, na jejichž přípravě a realizaci se podílejí členové katedry spolu se svými studenty. Závěrečná diskuse přinesla řadu nových námětů pro další rozvoj vzájemné spolupráce.


Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG
Zasedání ředitelů škol spolupracujících s katedrou SPG

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2023