Archiv událostí

Adaptační den na Katedře speciální pedagogiky
Typ akceSetkání
Datum konání:12.09.2022
Místo konání:budova SA
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/27893/adaptacni-den-kpg-2022/

Studentárium na Katedře speciální pedagogiky
Typ akceKonference
Popis:konferenční setkání studentů, účastníků celoživotního vzdělávání a vyučujících Katedry speciální pedagogiky
Datum konání:16.02.2022
Místo konání:online (MS Teams)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/27064/studentarium-spg/

Rozhovory o dětské paliativní péči: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Typ akceBeseda
Popis:o poskytování péče a podpory pozůstalým rodinným příslušníkům po ztrátě dítěte
Datum konání:14.12.2021
Místo konání:MS Teams (přístupový kód: am5olko)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26612/cyklus-rozhovoru-o-detske-paliativni-peci/

Rozhovory o dětské paliativní péči: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Typ akceBeseda
Popis:o principech dětské paliativní péče, která zahrnuje péči o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte
Datum konání:10.12.2021
Místo konání:MS Teams (přístupový kód: am5olko)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26612/cyklus-rozhovoru-o-detske-paliativni-peci/

X. speciálně pedagogická konference k 20. výročí Katedry speciální pedagogiky PdF OU
Typ akceKonference
Datum konání:10.11.2021
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych,
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.D. w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych,
Szkola Wyźsza Wymiaru Sprawiedliwości
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26579/10-specialne-pedagogicka-konference-k-20-vyroci-kpg-pdf-ou/

II. slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium
Typ akceKonference
Datum konání:01.10.2021
Místo konání:online
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26514/2-slovensko-ceske-virtualni-mezinarodni-odborne-sympozium/

Podpora, koordinace, supervize, metodické vedení a kolegiální sdílení v agendě poradenství ve vysokoškolském vzdělávání
Typ akceKonference
Datum konání:24.06.2021
Místo konání:online
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešove
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26192/podpora-koordinace-supervize-metodicke-vedeni-a-kolegialni-sdileni-v-agende-poradenstvi-ve-vs-vzdelavani/

Léto s Ostravskou: Komenského sady Ostrava
Typ akceOstatní
Datum konání:21.08.2020
Místo konání:Komenského sady Ostrava
Pořadatel:Pedagogická fakulta,
Katedra speciální pedagogiky,
Fakulta umění,
Fakulta sociálních studií,
Studentský kolektiv Zebra,
Univerzitní obchod a knihkupectví,
Univerzitní knihovna,
Centrum Pyramida
WWW: https://www.osu.cz/25096/leto-s-ostravskou-prazdninove-workshopy-v-zoo-parku-i-na-pustevnach/

Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami
Typ akceKonference
Datum konání:09.10.2019
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Ślaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/23995/inovativni-pristupy-k-edukaci-osob-se-specilnimi-potrebami/

Speciální kouzlo Vánoc 2017
Typ akceKoncert
Popis:benefiční koncert
Datum konání:15.12.2017
Místo konání:Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/21315/specialni-kouzlo-vanoc-2017/

SNOEZELEN-MSE a jeho současné trendy
Typ akceKonference
Popis:IV. mezinárodní konference ISNA-MSE v Ostravě
Datum konání:20.04.2017 - 21.04.2017
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/?id=20465

Konference Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Typ akceKonference
Datum konání:15.02.2017
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

3. pracovní konference Učíme nadané žáky III
Typ akceKonference
Datum konání:28.04.2016
Místo konání:místnosti G201 a G202 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Vědecký seminář s mezinárodní účastí Aktuální otázky speciální pedagogiky v České republice a v Polsku
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:09.06.2015
Místo konání:zasedací místnost V211 (budova V)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc
Typ akceKoncert
Datum konání:19.12.2014
Místo konání:Kulturní dům K-Trio v Ostravě-Hrabůvce
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Mezinárodní vědecká konference Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech
Typ akcekonference
Datum konání:04.12.2014
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://projekty.osu.cz/svp/ka3-konference-mezinarodni.php

Konference Učíme nadané žáky II
Typ akcekonference
Datum konání:22.04.2014
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra pedagogiky a andragogiky

Studentská konference Svět speciální pedagogiky očima studentů II.
Typ akcekonference
Datum konání:19.02.2014
Místo konání:místnost G 201 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Typ akcekonference
Popis:Konference si klade za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Datum konání:13.02.2013
Místo konání:budova G, v učebnách G 201, G 202
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

1. pracovní seminář - Učíme nadané žáky
Typ akcekonference
Datum konání:14.03.2012
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpd/?id=9054

Konference Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Typ akcekonference
Datum konání:23.02.2011
Místo konání:učebny G201, G202 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Mezinárodní mítink Fundraising neziskových organizací působících v oblasti pomoci lidem s handicapem
Typ akceSetkání
Popis:XVIII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě
Datum konání:06.10.2010
Místo konání:posluchárna G 201 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Řeč a komunikace jako životní princip a jejich patologie (Koktavost v dětském věku)
Typ akceSeminář
Popis:Pozvánka na seminář Řeč a komunikace jako životní princip a jejich patologie (Koktavost v dětském věku).
Datum konání:05.02.2009
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Konference Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Typ akcekonference
Popis:V. odborná konference s mezinárodní účastí.
Datum konání:03.02.2009
Místo konání:aula Ostravské univerzity (budova B)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Konference Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Typ akcekonference
Datum konání:30.01.2007
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Śląski Katowice
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-200700130.pdf

Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Typ akcekonference
Datum konání:09.02.2005
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20050209.pdf

Seminář Specifické poruchy učení
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:05.02.2004
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20040205.pdf

Seminář Terapie ve výchově a vzdělávání dětí s kombinovaným postižením
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:12.02.2003
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20030212.pdf