Archiv událostí

XI. mezinárodní vědecká konference Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice
Typ akceKonference
Datum konání:15.11.2023
Místo konání:Pedagogická fakulta OU
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/29242/11-mezinarodni-vedecka-konference-teorie-a-praxe-v-soudobe-specialni-pedagogice/

70 let Pedagogické fakulty OU – absolventský sraz
Typ akceSetkání, slavnostní akce
Datum konání:20.09.2023
Místo konání:City Campus OU (budova CS)
Pořadatel:Pedagogická fakulta
WWW: https://pdf.osu.cz/29055/70-let-pedagogicke-fakulty-ou-absolventsky-sraz/

SPECIENCE I
Typ akceKonference
Datum konání:03.05.2023
Místo konání:místnost SC 239 (budova SC) / online (Zoom)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/28677/studentska-konference-specience-1/

Současné trendy v péči o děti s duševním onemocněním
Typ akcePřednáška
Datum konání:26.04.2023
Místo konání:učebna SD 202 (budova SD)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra sociální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/28602/soucasne-trendy-v-peci-o-deti-s-dusevnim-onemocnenim/

School Education in the Pandemic and Post-Pandemic Era in Poland, Czechia and Slovakia
Typ akceKonference
Datum konání:20.04.2023
Místo konání:Student Cultural Center, Opole, Polsko
Pořadatel:Institute of Pedagogical Sciences, University of Opole, Opole, Poland,
Katedra speciální pedagogiky,
Department of Special Education, Faculty of Education, University of Presov, Slovakia,
Polish Olympians Primary School No.2 in Opole, Poland,
Secondary School, Elementary School and Kindergarten, Karvina, Czechia,
United Boarding School, Snina, Slovakia,
Scientific Circle of Social Workers, Opole, Poland,
Scientific Circle of Pre- and Early-School Education, University of Opole, Poland
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/28706/school-education-in-the-pandemic-and-post-pandemic-era-in-poland-czechia-and-slovakia/

Adaptační den na Katedře speciální pedagogiky
Typ akceSetkání
Datum konání:12.09.2022
Místo konání:budova SA
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/27893/adaptacni-den-kpg-2022/

Studentárium na Katedře speciální pedagogiky
Typ akceKonference
Popis:konferenční setkání studentů, účastníků celoživotního vzdělávání a vyučujících Katedry speciální pedagogiky
Datum konání:16.02.2022
Místo konání:online (MS Teams)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/27064/studentarium-spg/

Rozhovory o dětské paliativní péči: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Typ akceBeseda
Popis:o poskytování péče a podpory pozůstalým rodinným příslušníkům po ztrátě dítěte
Datum konání:14.12.2021
Místo konání:MS Teams (přístupový kód: am5olko)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26612/cyklus-rozhovoru-o-detske-paliativni-peci/

Rozhovory o dětské paliativní péči: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Typ akceBeseda
Popis:o principech dětské paliativní péče, která zahrnuje péči o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte
Datum konání:10.12.2021
Místo konání:MS Teams (přístupový kód: am5olko)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26612/cyklus-rozhovoru-o-detske-paliativni-peci/

X. speciálně pedagogická konference k 20. výročí Katedry speciální pedagogiky PdF OU
Typ akceKonference
Datum konání:10.11.2021
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych,
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.D. w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych,
Szkola Wyźsza Wymiaru Sprawiedliwości
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26579/10-specialne-pedagogicka-konference-k-20-vyroci-kpg-pdf-ou/

II. slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium
Typ akceKonference
Datum konání:01.10.2021
Místo konání:online
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26514/2-slovensko-ceske-virtualni-mezinarodni-odborne-sympozium/

Podpora, koordinace, supervize, metodické vedení a kolegiální sdílení v agendě poradenství ve vysokoškolském vzdělávání
Typ akceKonference
Datum konání:24.06.2021
Místo konání:online
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešove
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/26192/podpora-koordinace-supervize-metodicke-vedeni-a-kolegialni-sdileni-v-agende-poradenstvi-ve-vs-vzdelavani/

Léto s Ostravskou: Komenského sady Ostrava
Typ akceOstatní
Datum konání:21.08.2020
Místo konání:Komenského sady Ostrava
Pořadatel:Pedagogická fakulta,
Katedra speciální pedagogiky,
Fakulta umění,
Fakulta sociálních studií,
Studentský kolektiv Zebra,
Univerzitní obchod a knihkupectví,
Univerzitní knihovna,
Centrum Pyramida
WWW: https://www.osu.cz/25096/leto-s-ostravskou-prazdninove-workshopy-v-zoo-parku-i-na-pustevnach/

Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami
Typ akceKonference
Datum konání:09.10.2019
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Ślaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji
WWW: https://pdf.osu.cz/kpg/23995/inovativni-pristupy-k-edukaci-osob-se-specilnimi-potrebami/

Speciální kouzlo Vánoc 2017
Typ akceKoncert
Popis:benefiční koncert
Datum konání:15.12.2017
Místo konání:Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/21315/specialni-kouzlo-vanoc-2017/

SNOEZELEN-MSE a jeho současné trendy
Typ akceKonference
Popis:IV. mezinárodní konference ISNA-MSE v Ostravě
Datum konání:20.04.2017 - 21.04.2017
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/?id=20465

Konference Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Typ akceKonference
Datum konání:15.02.2017
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

3. pracovní konference Učíme nadané žáky III
Typ akceKonference
Datum konání:28.04.2016
Místo konání:místnosti G201 a G202 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Vědecký seminář s mezinárodní účastí Aktuální otázky speciální pedagogiky v České republice a v Polsku
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:09.06.2015
Místo konání:zasedací místnost V211 (budova V)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Benefiční koncert Speciální kouzlo Vánoc
Typ akceKoncert
Datum konání:19.12.2014
Místo konání:Kulturní dům K-Trio v Ostravě-Hrabůvce
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Mezinárodní vědecká konference Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech
Typ akcekonference
Datum konání:04.12.2014
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://projekty.osu.cz/svp/ka3-konference-mezinarodni.php

Konference Učíme nadané žáky II
Typ akcekonference
Datum konání:22.04.2014
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra pedagogiky a andragogiky

Studentská konference Svět speciální pedagogiky očima studentů II.
Typ akcekonference
Datum konání:19.02.2014
Místo konání:místnost G 201 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Typ akcekonference
Popis:Konference si klade za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Datum konání:13.02.2013
Místo konání:budova G, v učebnách G 201, G 202
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

1. pracovní seminář - Učíme nadané žáky
Typ akcekonference
Datum konání:14.03.2012
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpd/?id=9054

Konference Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Typ akcekonference
Datum konání:23.02.2011
Místo konání:učebny G201, G202 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Mezinárodní mítink Fundraising neziskových organizací působících v oblasti pomoci lidem s handicapem
Typ akceSetkání
Popis:XVIII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě
Datum konání:06.10.2010
Místo konání:posluchárna G 201 (budova G)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Řeč a komunikace jako životní princip a jejich patologie (Koktavost v dětském věku)
Typ akceSeminář
Popis:Pozvánka na seminář Řeč a komunikace jako životní princip a jejich patologie (Koktavost v dětském věku).
Datum konání:05.02.2009
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky

Konference Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Typ akcekonference
Popis:V. odborná konference s mezinárodní účastí.
Datum konání:03.02.2009
Místo konání:aula Ostravské univerzity (budova B)
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Ślaski Katowice)

Konference Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Typ akcekonference
Datum konání:30.01.2007
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Uniwersytet Śląski Katowice
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-200700130.pdf

Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Typ akcekonference
Datum konání:09.02.2005
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20050209.pdf

Seminář Specifické poruchy učení
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:05.02.2004
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20040205.pdf

Seminář Terapie ve výchově a vzdělávání dětí s kombinovaným postižením
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:12.02.2003
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpg/dokumenty/konf-program-20030212.pdf