Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava

Inkluze osob se speciálními vzdělávacími potřebami se stala nedílnou součástí nejen strategie ve vzdělávání, ale je dlouhodobým jak celorepublikovým, tak i celoevropským záměrem. Inkluze osob s postižením do společnosti je významným ukazatelem její vyspělosti. Máme však dostatečnou představu o současných možnostech uplatnění kompenzačních pomůcek, o možnostech vzdělávání nebo pracovního uplatnění těchto osob? Umíme správně a efektivně pomoci a pomoc vhodně nabídnout? A umíme si vůbec představit jaké to ve skutečnosti je, být nevidomý, neslyšící, mít omezenou hybnost, narušenou komunikační schopnost a jaké jsou dopady s tímto související? Právě to si přišli vyzkoušet studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava v rámci zážitkového workshopu zajišťovaného Katedrou speciální pedagogiky.


Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava
Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 07. 2022