Studenti Speciální pedagogiky na přednášce v psychiatrickém oddělení FNO

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty alias speciální pedagog ve zdravotnictví

Žijeme v době, která se velmi rychle vyvíjí a společně s ní se otvírají i nové možnosti většině profesí. Nedílnou součástí tohoto vývoje je i povolání speciálního pedagoga. Studenti prvních a druhých ročníků navazujícího studia Speciální pedagogiky měli možnost se zúčastnit zajímavé přednášky na téma „Speciální pedagog a jeho místo ve zdravotnictví.“

Přednáška se uskutečnila dne 2. března 2022 v prostorách psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Byl zde představen nový multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty, kterým disponuje psychiatrické oddělení této nemocnice. Hlavním cílem týmu je společné hledání způsobů, jak děti i jejich blízké podpořit ve vyrovnání se s jejich psychickou zátěží. Součástí týmu jsou lékaři, psychologové, zdravotní sestry, sociální pracovnice, speciální pedagogové a rodinná terapeutka. Lektorky akce velice poutavým způsobem studentům objasnily, jaká je náplň práce speciálního pedagoga v tomto týmu, jelikož ony samy jsou jeho součástí a vykonávají tuto pracovní pozici.

Na závěr je třeba upřesnit, že multidisciplinární tým vznikl na základě projektu Ministerstva zdravotnictví s názvem „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“. Multidisciplinární tým tedy není součástí všech nemocnic v České republice a zatím není ani automatickou součástí Fakultní nemocnice Ostrava. V předchozí větě je použit termín zatím, jelikož doufáme, že se tento tým udrží a rozroste i do ostatních nemocnic, protože pomáhá dětem a adolescentům s duševními problémy najít tu správnou cestu k socializaci a možnosti si užívat života plnými doušky.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat lektorkám Mgr. et Mgr. Aleně Cholevové a Mgr. et Mgr. Kláře Střížové za jejich čas a ochotu nám představit tuto problematiku a možnost podívat se na profesi speciálního pedagoga jinýma očima. Poděkování také patří PaedDr. Renatě Kovářové, Ph.D., která tuto přednášku studentům zprostředkovala.

Bc. Veronika Vavrušková,
studentka prezenční formy NMgr. Speciální pedagogika


Studenti Speciální pedagogiky na přednášce v psychiatrickém oddělení FNO
Studenti Speciální pedagogiky na přednášce v psychiatrickém oddělení FNO

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2022