Biblioterapie pro mateřskou školu

Dokladem úspěšné pregraduální přípravy je připravenost studentů na uplatnění v praxi. V rámci třetí role univerzity vytvořily studentky Mgr. Bambulová a Mgr. Boučková workshop Biblioterapie – Júlinova cesta, který nabízí web Univerzita pro školy mateřským školám a 1. stupňům základních škol jako inovativní způsob seznámení cílové skupiny s inkluzí.

První workshop realizovaly studentky v Mateřské škole Mjr. Ambrože Bílka v Metylovicích. Workshop byl koncipován interaktivní a pro děti velmi atraktivní formou biblioterapie, která si v tomto případě kladla za cíl přiblížit dětem prostřednictvím příběhu a zážitkových aktivit pocity imobilního chlapce s tělesným postižením a dívky se závažným zrakovým postižením. Děti si během aktivit, které doplňovaly příběh knihy Kluk a pes autorky Ivany Březinové, vyzkoušely manipulaci s mechanickým invalidním vozíkem, průvodcovství osoby se zrakovým postižením, sebeobslužné činnosti při omezené hybnosti a vyzkoušely si řadu pomůcek určených ke kompenzaci výše uvedených postižení.

Na přípravě workshopu se podílel také tým pracovnic Speciálně pedagogického centra pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením ve Frýdku–Místku, který poskytl materiálně metodickou podporu.

Workshop měl svým pojetím charakter preventivního programu; byl konstruován promyšleně do všech detailů a s respektem k cílové skupině. Právě díky těmto atributům byla akce velice úspěšná a ohlasy všech účastníků byly pozitivní. Úroveň workshopu byla špičková a obě studentky svým zaujetím a entuziasmem mohou být inspirací pro další studenty oboru speciální pedagogika. Uvedením workshopu přesvědčily o svých kvalitách a dovednostech, jednoznačně také i o připravenosti na uplatnění v praxi.


Mgr. Boučková a Mgr. Bambulová
Navlékání ponožek
Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením
Průvodcovství osoby se zrakovým postižením
Manipulace s mechanickým vozíkem
Manipulace s mechanickým vozíkem
Biblioterapie pro mateřskou školu
Diplomy Ostravské univerzity za úspěšné absolvování workshopu

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2022