Obnovení tradice studentských konferencí na Katedře speciální pedagogiky PdF OU

Dne 3. května 2023 se pod záštitou Katedry speciální pedagogiky PdF OU díky PaedDr. Renatě Kovářové, Ph.D. obnovila tradice studentské konference, která nesla nový název SPECIENCE I. První konference se uskutečnila již v roce 2012, poté byla však tradice vinou covidu přerušena.

Program konference obsahoval dvanáct příspěvků z různých oblastí speciální pedagogiky. Příspěvky prezentovaly studentky bakalářského a navazujícího magisterského studia tohoto oboru na Ostravské univerzitě, a to nejen v prezenční formě, ale také ve formě kombinované. Jeden z příspěvků odprezentovala studentka doktorandského studia Prešovské univerzity v Prešově. Vzhledem k mezinárodní účasti bylo zájemcům umožněno sledovat jednotlivé výstupy i v online formě. Celou konferencí provázela Mgr. Veronika Vavrušková.

Konference začala dopolední částí a po krátkém občerstvení následovala odpolední část. V jednotlivých příspěvcích jsme mohli vyslechnout nejen velmi silné osobní příběhy, ale také zajímavá zjištění z výzkumů závěrečných prací.

Příspěvky:

 • PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. – Historie studentských konferencí na Katedře speciální pedagogiky
 • Lenka Vroblová – Příběhy dospělých o jejich dětství v dětských domovech
 • Natálie Kučerová – Není za co se stydět – výpověď sourozence dívky s postižením
 • Bc. Barbora Špinlerová, Bc. Lucie Sobková – Dobrovolníkem v neziskových organizacích
 • Bc. Viktorie Volná – Peer konzultant v neziskové organizaci
 • Bc. Terezie Kuchařová – Studium v zahraničí jako prostředek seberealizace
 • Bc. Helena Dumbrovská – Evoluční pohled na ADHD a autismus
 • Mgr. Mária Olejárová – Návrh výskumu zameraného na možnosti rozvíjania komunikačních zručností dieťaťa s hydrocefalom do tretieho roku veku v intenciách intenzívnej špeciálnopedagogickej intervencie
 • Bc. Lenka Hlaváčková – Osoby se získanou verbální dyspraxií
 • Bc. Alena Rákosová – Specifika identifikace a edukace žáka s kombinovaným postižením
 • Bc. Lenka Niećová, Bc. Ester Labajová, Bc. Michaela Cutáková – Realizace a evaluace zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Mgr. Kateřina Obšilová a Ing. Kateřina Žvaková – Vytváření inkluzivního prostředí na OU

Odpolední část byla zakončena diskuzí u kulatého stolu pod vedením Mgr. Heleny Chlebcové. Ke kulatému stolu byli pozváni studenti a absolventi se specifickými potřebami, registrovaní v Centru Pyramida, kteří se podělili o své zkušenosti s podporou ve vzdělávání od základní až po vysokou školu.

Mnohokrát děkujeme za možnost být součástí této události, která nám přinesla mnoho nových poznatků. Celý program byl velice poutavý a obohacující a již teď se těšíme na další ročníky.

Bc. Eliška Havalová, Bc. Marie Valíková, Bc. Lucie Grossmanová, Bc. Klára Genserková


Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I
Studentská konference SPECIENCE I

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2023