Ohlédnutí se za Adaptačním dnem katedry speciální pedagogiky

Na akci pořádanou v rámci projektu „Jsme Ostravská“, pozvaly naše studenty tutorky prvních ročníků Mgr. Helena ChlebcováMgr. Veronikou Vavruškovou, a tak nebylo překvapením, že se Adaptačního dne na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zúčastnili v hojném počtu studenti prvních ročníků obou forem bakalářského i navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky.

Studenty nejprve ve venkovních prostorech fakulty čekal slavnostní úvod, v jehož průběhu se u mikrofonu vystřídali zástupci akademiků, studentů a své úvodní slovo měl samozřejmě i děkan Pedagogické fakulty docent Daniel Jandačka. Celý slavnostní úvod byl zakončen imatrikulačním slibem nových studentů. Od devíti hodin pak už následoval program připravovaný jednotlivými katedrami. Naše „prváky“, tentokrát již v jedné z učeben, čekalo přivítání vedoucím katedry, docentem Martinem Kalejou, a představení jednotlivých členů katedry. Role moderátorů se ujali zástupci, respektive zástupkyně 3. ročníku prezenční formy bakalářského studia, které si připravily povídání o katedře a studiu speciální pedagogiky na OU z pohledu studentů. Poté se studenti spolu s garanty jednotlivých studijních programů speciální pedagogiky, doktorkou Kovářovoudocentem Petrem Franiokem, přesunuli do dalších katedrou využívaných učeben. Následovaly skupinové aktivity směřované na seznámení se, kde se studentky zamýšlely nad motivací, proč se rozhodly studovat tento obor, včetně motivace přihlásit se ke studiu na Ostravské univerzitě. Výsledky této práce jsou zpracovány v slovním mraku, který je u textu zobrazen. Poslední část dopolední sekce byla věnována seznámení s formálními náležitostmi studijního řádu, díky milé kolegyni ze studijního oddělení, Bc. Lucii Jakubkové, a také možností studia pro studenty se specifickými potřebami prostřednictvím referentky Centra Pyramida, Ing. Kateřiny Žvakové. V odpoledním programu byla zařazena odborná přednáška zaměřena na infekční rizika v práci speciálního pedagoga a celý Adaptační den katedry speciální pedagogiky uzavřel zážitkový výcvik zaměřený na první pomoc v profesi speciálních pedagogů.

Studentům a studentkám přejeme již teď úspěšné absolvování 1. zimního semestru a těšíme se na vzájemné obohacování při budování učící se komunity.

Za Katedru speciální pedagogiky, tutorka 1. ročníku Bakalářského studia speciální pedagogiky Mgr. Helena Chlebcová.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2022