Prevence rizikového chování ve školské praxi

V pondělí 20. března 2023 se pro studenty katedry speciální pedagogiky uskutečnil tematický seminář, jehož obsah byl zaměřen na možnosti realizace prevence rizikového chování ve školské praxi. S teoretickými poznatky z této oblasti posluchače seznámila Mgr. Veronika Vavrušková, která byla zároveň i organizátorkou této akce. S praktickými zkušenostmi, radami a tipy z problematiky uskutečňování primární prevence rizikového chování vystoupil preventista PČR por. Mgr. Tomáš Zbranek a metodička prevence ZŠ s dlouholetou pedagogickou praxí Mgr. Šárka Zapalačová. Akce se studenti mohli zúčastnit buď prezenčně anebo mohli využít online připojení přes platformu ZOOM. Studentům děkujeme za jejich hojnou účast a vystupujícím za zajímavé příspěvky!


Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi
Prevence rizikového chování ve školské praxi

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2023