Online setkání s Prešovskou univerzitou – etopedické zaměření

Na základě mezioborové spolupráce s Prešovskou univerzitou v Prešove měli studenti zmiňované univerzity studijních jednooborového programu Speciální pedagogika a dvouoborového programu Elementárná pedagogika a Pedagogika psychosociálně narušených a studenti Ostravské univerzity 2. ročníku navazujících studií Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele jedinečnou možnost se vzájemně setkat ve vytvořeném online prostředí.

Setkání proběhlo hned v několika studijních blocích, skupinách a předmětech. První propojení se uskutečnilo dne 21. října 2021, kdy se studenti setkali v rámci předmětů Etopedická diagnostika, Penitenciárna pedagogika a Edukacia žiakov so psychosociálným narušením. Studijní skupina z Ostravské univerzity seznámila své kolegy z Prešovské univerzity formou prezentací s možnostmi použití diagnostických nástrojů využívajících se v etopedické praxi.

Druhá online výuka se realizovala dne 4. listopadu 2021, kde se slova ujmuli studenti z Prešovské univerzity výše zmiňovaných oborů a v krátkosti ostravským studentům představili jimi vybrané psychologické směry a připravenou pedagogickou situaci, kterou následně řešili za aplikace těchto psychologických směrů.

Třetí online schůzka proběhla dne 2. prosince 2021. K těmto studijním skupinám se přidali i studenti 2. ročníku navazujícího studia speciální pedagogiky z kombinované formy. Vzhledem k tomu, že v předchozích přenosech čas utíkal velmi rychle a nestihli se vystřídat všichni prezentující, byl tento termín využit k prezentacím zbývajících účastníků.

Všechna setkání proběhla úspěšně a byla pro studenty obou univerzit obohacující. Pozitivním přínosem těchto setkání nebyly jen nově nabyté vědomosti obou skupin, ale nýbrž i to, mít možnost se seznámit s případnými kolegy z jiné země.

Online setkání s Prešovskou univerzitou – terapie využívané ve speciální pedagogice

Dne 29. listopadu 2021 se uskutečnilo online propojení mezi Ostravskou a Prešovskou univerzitou. V rámci předmětu Terapeutické metody ve speciální pedagogice měli studenti 2. ročníku navazujícího studia speciální pedagogiky možnost prezentovat svým kolegům z Prešovské univerzity terapeutické metody, které pak mohou využít obě studijní skupiny ve své praxi.

Prezentací se zhostily studentky Bc. Veronika Vavrušková, která představila možnosti a způsoby využití Biofeedbacku, Bc. Klára Heliová, která se věnovala problematice Aromaterapie a Bc. Denisa Rýparová, která seznámila studenty s Bobath konceptem doplněným o kazuistiku chlapce s Leshnyhan syndromem. Na závěr těchto výstupů byla připravena diskuze ke zmiňovaným tématům, do které se mohli zapojit jak studenti z Prešovské univerzity, tak studenti z Ostravské univerzity. Setkání proběhlo bez problémů a věříme, že si obě strany odnesly poznatky, které využijí ve své profesní kariéře.

Bc. Veronika Vavrušková


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 02. 2022