Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Radomil Novák, Eva Klíčová, Boris Hokr, Vladimír Stanzel
Rok: 2017, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize