Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre (On child, language and literature)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Radomil Novák, Eva Klíčová, Pavel Janoušek
Rok: 2021, Host
článek v odborném periodiku
 
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Opus musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)