Publikační činnost - IS PUBL
Kateřina Homolová, Lucie Smékalová
Rok: 2013, Paidagogos
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Noviny Slawia-czasopismo młodych slawistów, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Oftis Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)