Mezinárodní vědecká konference Didaktické impulsy

Mezinárodní vědecká konference Didaktické impulsy je pořádána katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU jako pravidelné odborné setkávání didaktického zaměření, a to zejména pro doktorandy oborů s didaktickým zaměřením na český jazyk a literaturu, studenty magisterských studijních oborů v kombinací s češtinou, pedagogy a odborníky příbuzných pracovišť v mezinárodním kontextu, aktivní zájemce z řad učitelů z domova i zahraničí.

Příspěvky jsou zaměřeny na následující okruhy: didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského, výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR, didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury), metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury), literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí), čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod.


DIDAKTICKÉ IMPULSY 1
DIDAKTICKÉ IMPULSY 2
DIDAKTICKÉ IMPULSY 3
DIDAKTICKÉ IMPULSY 4
DIDAKTICKÉ IMPULSY 5
DIDAKTICKÉ IMPULSY 6


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2023