Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovenčinár
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)