Publikační činnost - IS PUBL
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Gejgušová, Natascha Drubek-Meyer, Jana Kesselová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowiańskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Tereza Rošíková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)