Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Libri et Liberi
článek v odborném periodiku
 
Olga Kubeczková, Blanka Oujezdská
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Poznaň, Wydawnictwo Pro
odborná kniha
 
Rok: 2022, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová, Hana Sodeyfi
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí