Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy
 
Pavlína Vavříková, Kateřina Václavková
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Akropolis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Literární archiv (Literatura a moderní hudba)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku