Publikace katedry

Nové e-publikace katedry českého jazyka a literatury s didaktikou

Kolektiv katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zahájil monografií s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika zveřejňování nových publikací, které budou touto cestou dostupné studentům bohemisticky zaměřených studijních programů, budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka a dalším zájemcům o češtinu.
Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2022