Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Kateřina Homolová, V. Řeřichová
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ladění
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku