Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Wydawnictwo naukowe UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy
 
Diana Svobodová, Miloslaw Bańko
Rok: 2014, Polonica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Knihovna - knihovnická revue
článek v odborném periodiku
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
odborná kniha
 
Rok: 2014, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2013, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2013, Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky