Publikační činnost - IS PUBL




Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, KAFOMET pro I. a II. stupeň ZŠ
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Český jazyka literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Český jazyk a litertura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Host, recenzní příloha
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku