Publikační činnost - IS PUBL
Milena Rosová, Z. Dvořáková, Jiří Havel, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Listy OU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ladění
článek v odborném periodiku
 
Eva Doupalová, Ivona Březinová, Dana Davidová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000, Host, Recenzní příloha
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Milena Rosová, Jindřich Balík, Pavol Štekauer
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Milena Rosová, Miloš Kratochvíl, Růžena Frantlová-Bláhová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
ediční a redakční práce
 
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Doupalová, Tomáš Zuzák, Vladimír Kučík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Milena Stéblová, Zdeněk Kovalčík, E. Hájková, Svatava Urbanová, S. Pišlová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Milena Stéblová, Svatava Urbanová, E. Hájková, S. Horáčková
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Milena Frydrychová, Josef Podgorecki, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Eva Höflerová, Petr Hora
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Eva Doupalová, F. Mihina, Iva Procházková, E. Višňovský
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku