Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Čeština - jazyk slovanský 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostravaská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Průhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Didaktické studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, FPF SU v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Moravskoslezský Deník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku