Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024, Slovo a obraz v komunikaci sdětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Books&Pipes
odborná kniha
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Pavlína Kuldanová, Patrik Petráš, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku