Publikační činnost - IS PUBL
Abecedář hudebních nástrojů: slovo-obraz-hudba
Radomil Novák
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre (On child, language and literature)
článek v odborném periodiku

Ale v komunikaci a ve výuce češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2021, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika
Jana Svobodová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Dějiny jako zbytková drsná romantika (LEDNICKÁ, K. Šikmý kostel 1,2)
Radomil Novák, Eva Klíčová, Pavel Janoušek
Rok: 2021, Host
článek v odborném periodiku

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Didaktické aspekty výuky češtiny u cizinců
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudba v literatuře: intermediální modus vivendi
Radomil Novák
Rok: 2021, Opus musicum
článek v odborném periodiku

K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Kánony a kanóny slovenské literatúry pre deti a mládež po roku 1989
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Kdo ti podá záchranné lano?
Andrea Balharová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalita a kýč v dětské literatuře
Olga Kubeczková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchův Maj jinak
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Mobilita Erasmus+ - FF UMB v Banské Bystrici
Diana Svobodová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Mobilita v rámci rezortního projektu CEP - MŠMT ČR - Polsko
Diana Svobodová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Nekvalita v dětské literatuře
Olga Kubeczková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové pověsti české aneb hodně naředěný sirup (STANČÍK, P. Pravomil)
Radomil Novák
Rok: 2021, Host
článek v odborném periodiku

O Šikmém kostele a zmizelém městě
Radomil Novák, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Obohacující putování od praxe k teorii a zase zpět
Jana Svobodová
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Obtížné souvětí v učebnicích ČJ
Jana Svobodová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ortoepie západoslovanských jazyků. Problémové výslovnostní jevy v současné české, slovenské a polské mluvní praxi [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí koncovky ve výuce českého jazyka
Diana Svobodová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s uměleckým textem
Radomil Novák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Proměny repertoáru odporovacích spojek a dnešní výuka češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Role čítanek při zkvalitňování literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pro otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

S Karin Lednickou nejen o Šikmém kostele
Radomil Novák
Rok: 2021
ostatní

Transmedia principles in impressionism spanning painting, music and literature
Radomil Novák
Rok: 2021, Neohelicon
článek v odborném periodiku

Tvoření slov a stavba slova ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Diana Svobodová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

V. Vančura v intermediálním průsečíku literatury, filmu a hudby
Radomil Novák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vídeňská a ostravská didaktická ohlédnutí
Jana Svobodová, Hana Sodeyfi
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Workshopy pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu [online]
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2021
působení v zahraničí

Workshopy pro studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu [online]
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptace v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čapkovská bilance Jiřího Poláčka
Radomil Novák
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kavárna na hřbitově (DANEŠ, M. Rozsypaná slova)
Radomil Novák
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku

Kvalita a kýč v dětské literatuře
Olga Kubeczková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární teorie v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Metafora o umění dnes
Olga Kubeczková
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536