Publikační činnost - IS PUBL
Adaptace v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kavárna na hřbitově (DANEŠ, M. Rozsypaná slova)
Radomil Novák
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut filologii slowiańskiej
kapitola v odborné knize

Několik poznámek k problematice adaptace v literární tvorbě pro děti a mládež
Olga Kubeczková
Rok: 2020, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Nová testovací baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Tereza Rošíková, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od inspirace k literárně-hudební intermedialitě
Radomil Novák
Rok: 2020
stať ve sborníku

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online].
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osudy pod vrstvami uhelného prachu (LEDNICKÁ, K. Šikmý kostel)
Radomil Novák
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Vše pro firmu aneb vo co go, týme? (MALIJEVSKÝ, I. Otevřený prostor)
Radomil Novák
Rok: 2020, Host
článek v odborném periodiku

Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Ivana Gejgušová
Rok: 2020, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na profesora Jaroslava Hubáčka
Jana Svobodová
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Znepokojivý Andersen v nové uměnovědné optice
Olga Kubeczková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aplikace literárněteoretických poznatků při práci s uměleckým textem
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesta literatury k dětskému čtenářství
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cizojazyčná ideonyma v českém prostředí, jejich užívání a překlady
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizojazyčné názvy filmů a seriálů v českém a slovenském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co ukrývá dědečkova almara? In: Protimluv, roč. 18, č. 1. ISSN: 1802-0321
Andrea Balharová
Rok: 2019
ostatní

Contrapuntal text and rondo (in the poetry of Desmond Egan and Jaroslav Seifert)
Radomil Novák
Rok: 2019, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
článek v odborném periodiku

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová, Andrea Nohelová, Dominik Viater, Gabriel Juchelka
Rok: 2019
stať ve sborníku

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtení s porozuměním v prvostupňové edukaci
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Devadesátiletý Milan Kundera
Radomil Novák, Martin Kajzar
Rok: 2019
ostatní

Didaktické aspekty výuky literární teorie na 2. stupni základní školy
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Direktivita v interakci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytet Warszawski, Warszawa
Kamila Sekerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytwt Warszawski, Warzsawa
Radomil Novák
Rok: 2019
působení v zahraničí

Interdisciplinarita, intradisciplinarita, intermedialita
Radomil Novák
Rok: 2019, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Jazyková specifika ostravského regionu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

K fixaci pravopisného učiva s ohledem na komunikační pojetí výuky mateřštiny
Ivana HOŘÍNKOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kam s ní? O interpunkční čárce v souvětí
Jana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexnost při výuce češtiny v praxi
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační a slohová výchova jako motivační složka výuky mateřštiny
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační funkce výčitky a její varianty v komunikaci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástrahy nových učebnic češtiny
Jana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Názvy zahraničních filmů a seriálů v českém a polském jazykovém prostředí
Diana Svobodová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebojte se české výslovnosti aneb Zbytečná obava z řeřichy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O čem zpívá modrý tučňák? In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, roč. 9, č. 1, s. 62-64. ISSN: 1805-1464
Andrea Balharová
Rok: 2019
ostatní

Odkrývání souvislostí žákovského čtení s porozuměním prostřednictvím eyetrackeru
Radana Metelková Svobodová
Rok: 2019, Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech
článek v odborném periodiku

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation.
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 

Z publikační činnosti KCD