Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017, Paidagogos
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Paidagogos
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Slowiańskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Literární archiv
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Nová čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Paidagogos
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Diana Svobodová, Miroslaw Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Diana Svobodová, Mirosław Bańko, Joanna Raczaszek-Leonardi, Marcin Tatjewski
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
odborná kniha