Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011, Epocha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Politologická revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Securitas Imperii
článek v odborném periodiku
 
Roman Vala, Martina Litschmannová, Marie Valová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2010, University Press st.st Cyril and Methody
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Epocha Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, OU
odborná kniha
 
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Evangelický kalendář
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Denisa Labischová, Martin Labisch
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Rocznik Wiślański
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia śląskie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2010, Česko-slovenská historická ročenka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Těšínsko. Vlastivědný časopis.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Historica, sborník prací FF Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku