Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Jaromír Feber, Vasil Gluchman
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Józef Szymeczek, Ingeborg Buchholz - Johanek, Janusz Spyra
Rok: 2007, Książnica Cieszyńska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, SZTUCK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Enagelický kalendář - Kalendarz Ewangelicki
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jelena Petrucijová, Tözün Issa, Annemarie Dinveaut
Rok: 2006, CiCe guidelines
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung
kapitola v odborné knize
 
Marcel Mečiar, Richard Etienne, Luisa Freitas, Hugo Verkest
Rok: 2006, CiCe Thematic Network
odborná kniha
 
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006, SZTUCK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Józef Szymeczek
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Společenskovědní předměty
článek v odborném periodiku
 
Jaromír Pavlíček, A. Kroupová
Rok: 2006, EIS - SVLP UK v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny PZKO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Věstník Sankt Peterburgské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
libreta, scénáře
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005, Přítel - Przyjaciel
článek v odborném periodiku