Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Józef Szymeczek, Zenon Jasiński
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Testimonia Theologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Józef Szymeczek, Halina Rusek, Andrzej Kasperek
Rok: 2017, Nika Cientr
kapitola v odborné knize
 
Lucjan Klimsza, Aleš Lokaj
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Regio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Denisa Labischová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, CIVILIA: Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Denisa Labischová, Jan Jirák
Rok: 2015, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu