Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

U3V - Přednáškový cyklus I, II
Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje.