Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
PR referentka
činnost: sociologie
e-mail:
telefon: 553 46 2603
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP - Erasmus
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
e-mail:
telefon: 553 46 2604