OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
činnost: oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
koordinátor LLP - Erasmus
činnost: etika, estetika, dějiny filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D.
činnost: sociologie, sociální komunikace, sociální patologie
e-mail:
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr.
činnost: československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
e-mail:
telefon: 553 46 2604
facebook
rss
social hub