Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Blanka Šajarová, Denisa Labischová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Brož, Denisa Labischová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Verkündigung und Forschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Jaromír Feber, Josef Dolista
Rok: 2007, VŠEaRS
odborná kniha
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Revue RozRazil
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Revue RozRazil
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Autorský Kolektiv, Józef Szymeczek
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Uniwersytet Wrocław
odborná kniha
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007, Revue RozRazil
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007, Evangelický kalendář-Kalendarz Ewangelicki 2008
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Přítel
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Friedl, Józef Szymeczek
Rok: 2007, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Ośrodek Dokumentacyjny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku