Publikační činnost - IS PUBL
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Kongres Poláků v České republice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Civilia
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Beneš, Denisa Labischová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe v Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Lucjan Klimsza, Aleš Lokaj
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ventus Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Sandra Bonková, Denisa Labischová
Rok: 2014, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Epocha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Epocha
kapitola v odborné knize