Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Idea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Martin Piętak, Aleš Wrana
Rok: 2005, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Přítel - Przyjaciel
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005, VŠB-TU
odborná kniha
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku
 
Józef Szymeczek, Elżbieta Pałka
Rok: 2005, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005, Přítel
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Nová naděje na každý den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Slezská Církev evangelická a.v.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005, Slezská Církev evangelická a.v.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Echo - příloha Nové naděje
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Idea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku