Publikační činnost - IS PUBL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024, Studia Historica Nitriensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Academia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Roman Rakowski, Martin Malčík, Miroslava Miklošiková, Tomáš Zemčík, Jaromír Feber
článek v odborném periodiku