Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
ediční a redakční práce
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
působení v zahraničí
 
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
působení v zahraničí
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1986, Vestnik LGU
článek v odborném periodiku
 
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok:
ediční a redakční práce
 
Rok:
ediční a redakční práce