Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Historica, sborník prací FF Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Thelem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Kalendarz Ewangelicki - Evangelický kalendář
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Centro Gratia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, -New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Denisa Labischová, Dagmar Hudecová
Rok: 2009, SPL-Práce
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Kongres Poláků v ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, PdF OU
odborná kniha
 
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, Jan Průcha
Rok: 2009, MŠMT
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, CZECH J FOOD SCI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Marcel Mečiar, Ebru Kerem, Richard Etienne, Hugo Verkest
Rok: 2008, CiCe
odborná kniha
 
Hugo Verkest, Richard Etienne, Marcel Mečiar, Ebru Kerem
Rok: 2008, Developing practice-based research with persona dolls for social and emotional development in early childhood
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku