Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Echo - příloha Nové naděje
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Idea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Přítel
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku
 
Leena Lestinen, Jelena Petrucijová, Jelena Petrucijová, Leena Lestinen, Julie Spinthourakis
Rok: 2004, Cice publication
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ian Shapiro, Aleš Kubeczka
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Z. Kaňáková, J. Bláha, Aleš Mateiciuc
Rok: 2004, Computer Press
odborná kniha
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Noema Brádňanská, Stanislav Piętak, Dana Hanesová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004, Obecní úřad Vendryně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Přijítel
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR
odborná kniha
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Verjná správa a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku