Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Paidagogos
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, University of Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Stowarzyszenie Instatut Śląski - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Józef Szymeczek, Zenon Jaśinski
Rok: 2012, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Nomos
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Epocha Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Civila
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Politické vedy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze