Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Civila
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Politické vedy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Autorský Kolektiv, Denisa Labischová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Evangelický kalendář
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Epocha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, in - PRESS CZ s. r. o., Havířov
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovak Journal of Political Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize
 
Antonín Staněk, Denisa Labischová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Wschodnioznawstvo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Univerzity of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2011, Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
kapitola v odborné knize
 
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize